тел. 097 711-03-03
066 330-35-80
063 313-73-87
пр.Ленина 158, 4 этаж

Порядок приймання іспитів 

та видачі (обміну) посвідчень водія

 

                                                     СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ

ДВА ЭТАПА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ. 
1. Сдача внутреннего экзамена в автошколе.

Перед тем как сдавать экзамены в территориальном сервисном Центре регионального сервисного центра МВД Украины, необходимо пройти внутренний экзамен.
Состоит из двух частей - теории и практики.

Для положительной сдачи практического экзамена - требуется  допустить не более двух ошибок,что бы принять участие в практическом экзамене.

Теоретический экзамен - соответствует экзамену в территориальном сервисном Центре регионального центра МВД Украины. Слушателю выдается билет в котором 20 вопросов, задача слушателя не допустить более двух ошибок.

После успешной сдачи внутреннего экзамена в автошколе, Вы получаете свидетельство об окончании автошколы.

2. Сдача экзамена в территориальном сервисном Центре регионального центра МВД Украины

Также как и внутренний экзамен в автошколе, экзамен в территориальном сервисном Центре регионального центра МВД Украины  делится на две части:
Теоретический экзамен- проводится на компьютерах. В билетах 20 вопросов- ваша задача не допустить более ДВУХ ошибок.

Практический экзамен- существуют несколько маршрутов (автодром, город), которые состоят из ряда дорожных элементов, знаков и разметок, на которых принимается экзамен по вождению.

В случае, если курсант  не проходит экзамен в территориальном сервисном Центре регионального центра МВД Украины по теории или вождению, назначается пересдача (повторный экзамен) через 5 дней.

После того, как курсант сдаст экзамен в территориальном сервисном Центре регионального центра МВД Украины по теории и практике, необходимо оплатить следующую квитанцию

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рішення про видачу в РЕП ДАІ посвідчень водія особам, які зареєстровані за місцем проживання в іншому регіоні України або державі, приймається керівниками управлінь (відділів) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за умови надання довідки з підрозділу Державтоінспекції або іншого уповноваженого органу за місцем реєстрації або місцем проживання цих осіб про непозбавлення їх права керування транспортними засобами.

 

Для отримання посвідчень водія особи подають до РЕП ДАІ такі документи:

- паспорт або документ, що його замінює, з відміткою органу внутрішніх справ про реєстрацію місця проживання;

- картку водія або довідку РЕП ДАІ про підтвердження факту видачі посвідчення водія;

- свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);

- оригінал та ксерокопію документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою П. І. Б., року народження, місця народження тощо);

- дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

- медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

- рішення керівника управління (відділу) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем складання іспитів у РЕП ДАІ про допуск до складення іспитів осіб, місце проживання яких зареєстроване на території інших адміністративно-територіальних одиниць, і довідка з підрозділу Державтоінспекції за місцем реєстрації проживання про непозбавлення права на керування транспортними засобами (у разі складання іспитів поза місцем реєстрації або місцем проживання);

- квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.

 

 

У разі отримання особами посвідчень водія вперше документи, зазначені вищє, до РЕП ДАІ за місцезнаходженням закладу подають представники закладів, у яких ці особи проходили підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів.

Іспити для отримання посвідчення водія у осіб, які закінчили заклад, приймаються в РЕП ДАІ за місцезнаходженням закладу.

Іспити зі знань Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами відповідних категорій приймаються екзаменаційними комісіями РЕП ДАІ.

Іспити зі знань Правил дорожнього руху проводяться за екзаменаційними білетами, затвердженими департаментом Державтоінспекції МВС.

Іспити з навичок керування транспортними засобами проводяться у два етапи: на майданчику для навчання з початкового керування, а потім на визначеному РЕП ДАІ маршруті в умовах дорожнього руху.

 

Іспити проводяться в такій послідовності: спочатку - іспит зі знань Правил дорожнього руху, потім - іспит (іспити) з навичок керування транспортними засобами відповідних категорій.

 

Іспит з навичок керування транспортними засобами приймається на транспортному засобі РЕП ДАІ, закладів або підприємств і організацій, який повинен бути обладнаний додатковими педалями зчеплення (крім транспортних засобів з автоматичною коробкою передач) і гальмування, дзеркалом заднього виду для екзаменатора.

Якщо особа проходила підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водія в закладі на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, то складання іспиту з керування транспортими засобами дозволяється на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

 

 

Іспити із знань Правил дорожнього руху приймаються за екзаменаційними білетами, які затверджуються департаментом Державтоінспекції МВС (далі - екзаменаційні білети), за допомогою комп'ютерної техніки, а в разі неможливості її застосування - шляхом письмової відповіді на питання екзаменаційних білетів.

 

Питання екзаменаційних білетів охоплюють основні положення законодавства про дорожній рух, усі розділи Правил дорожнього руху, інших правил, нормативів і стандартів, що регламентують безпеку дорожнього руху. Кожний екзаменаційний білет містить 20 питань, які мають порядкові номери від 1 до 20. На кожне питання пропонуються від 2 до 5 відповідей, з яких правильною і найбільш повною є одна.

Після роз'яснення екзаменатором порядку роботи на комп'ютерній техніці та правил складання іспиту починається відлік часу.

Особам, що екзаменуються, пропонується за 20 хвилин відповісти на 20 питань.

Позитивна оцінка    " склав "   ставиться, якщо екзаменований кандидат у водії відповів на всі екзаменаційні питання за відведений на це час та допустив не більше двох неправильних відповідей.

Особам, які у відведений час не відповіли на всі питання або допустили більше двох помилок, виставляється оцінка  " не склав ".

 

Особи, які не склали іспит зі знань Правил дорожнього руху, до іспиту з навичок керування транспортними засобами не допускаються.

 

Приймання практичного іспиту з керування транспортними засобами проводиться на транспортному засобі тієї категорії, право на керування яким отримує особа, що екзаменується.

Під час проведення іспиту перевіряється вміння особи керувати транспортним засобом.

Для одержання позитивної оцінки особи, що екзаменуються, не повинні допустити більше трьох помилок або двох однакових.

Відмова осіб, що екзаменуються, виконати яку-небудь вправу іспиту або створення ними аварійної ситуації означає, що іспит вони не склали.

 

 

Позитивна оцінка, одержана після складання іспиту зі знань Правил дорожнього руху, вважається дійсною протягом трьох місяців. Після закінчення цього терміну іспит зі знань Правил дорожнього руху призначається повторно.

 

У разі нескладання іспитів повторні теоретичні і практичні іспити призначаються не раніше ніж через 5 календарних днів.

 

Якщо особи, що отримують посвідчення водія вперше, не склали іспит із навичок керування транспортними засобами втретє, вони допускаються до наступного іспиту після проходження повного курсу підготовки керування відповідним транспортним засобом у закладі, що підтверджується довідкою про повторний курс підготовки керування транспортним засобом.

 

Особам, які склали іспити зі знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами в РЕП ДАІ, оформляються посвідчення водія відповідних категорій. Інформація про видані посвідчення водія вноситься до екзаменаційних листів та карток водія, завіряється печаткою РЕП ДАІ та підписами посадових осіб.

У свідоцтва про закінчення закладів записуються серії і номери виданих посвідчень водія, дата їх видачі і назви РЕП ДАІ, що їх видали. Записи завіряються підписами посадових осіб та печатками РЕП ДАІ.

Строк дії посвідчення водія становить 50 років і обчислюється з дня його видачі.

 

 

Обмін  посвідчення водія

Обмін посвідчення водія проводиться без складання іспитів.

Обмін посвідчення водія у зв'язку із зміною особистих даних власника (прізвище, ім'я та по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну без складання іспитів.

Обмін посвідчення водія у зв'язку із закінченням строку його дії проводиться без складання іспитів на підставі таких документів:

- паспорт або документ, що його замінює, з відміткою органу внутрішніх справ про реєстрацію місця проживання;

- посвідчення водія;

- дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

- медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

- квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.

 

У разі втрати посвідчення водія видається нове посвідчення водія з відміткою "Дублікат". На період оформлення дубліката посвідчення водія видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії на два місяці після складання громадянином теоретичного і практичного іспитів. У разі потреби (надсилання запиту і одержання на нього відповіді, з'ясування окремих обставин, які пов'язані з втратою посвідчення тощо) строк дії талона може бути продовжений на один місяць.

 

Видача дубліката посвідчення водія замість втраченого у зв'язку із крадіжкою, стихійним лихом, пожежею, повінню тощо, якщо це підтверджено відповідними документами, проводиться без складання іспитів.

 

Обмін тимчасового талона на право керування транспортним засобом на посвідчення водія проводиться лише після перевірки особи на вчинення нею адміністративних правопорушень. Якщо провести таку перевірку в РЕП ДАІ неможливо, обмін талона здійснюється після подання довідки про непозбавлення особи права на керування транспортним засобом, виданої підрозділом Державтоінспекції за зареєстрованим місцем проживання. Якщо особа без поважних причин не здійснила обмін тимчасового талона на посвідчення водія протягом трьох місяців після закінчення строку, на який він був виданий, дублікат посвідчення водія видається після складання такою особою теоретичного і практичного іспитів. Особам, які втратили тимчасовий талон на право керування транспортним засобом, виданий на період оформлення дубліката посвідчення водія, новий талон видається на загальних підставах.

 

Більш детальну інформацію Ви можете знайти в

ІНСТРУКЦІЇ про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія

ЗАТВЕРДЖЕНОЇ

наказом МВС України від 7 грудня 2009 р. N 515

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

22 січня 2010 р. за N 74/17369